Farabi Değişim Programı kapsamında 2013/2014 Güz-Bahar Yarıyılı Öğrenci Hareketliliğine yapılacak başvurular 4 Mart 2013 Pazartesi günü başlayacak olup, 19 Mart 2013 Salı günü saat 17:30 itibariyle son bulacaktır. Başvurular  sayfamızdan  online olarak yapılacaktır. Başvuru çıktıları alınarak (fotoğraf yapıştırılacak) not döküm (transcript) belgesi ile birlikte bölüm koordinatörlüklerine teslim edilecektir.

Başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

  1. Öğrencinin, Üniversitemiz örgün eğitim verilen bir yükseköğretim programında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması .
  2. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 ( 100’lük sistemde 53,33/100 )olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 ( 100’lük sistemde 65/100 ) olması.
  3. 3.Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.

Tıp Fakültesi 6 ıncı sınıf (intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

Aday Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

       1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

       2.   Not çizelgesi (2 adet)

       3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

       4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste olmadığını gösteren belge. (Staj programı dışında, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında ya da özel sektörde sürekli ücrete tabii çalışan öğrencilere Farabi Değişim Programı Kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır.)

Belgelere web sayfamızdan ulaşılabilir. Belgeler bilgisayar üzerinden doldurulup çıktı alınarak ve Bölüm koordinatörünüze imzalatılıp Dokuz Eylül Üniversitesi Farabi ofisine belirtilen sürede üst yazı ile bölümden teslim edilecektir.

Başvuru sırasında aday öğrenciler anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasından 1(bir) tercih yapacaklardır. Öğrencilerin başvuru yapmadan önce ilgili üniversitelerin web sayfalarından ders içeriklerini araştırmaları önemlidir. Anlaşmalı kurumlara web sayfamızdan ulaşılabilir.

Başvuruları onaylanan öğrenci listeleri yayınlandıktan sonra, gidilecek yükseköğretim kurumlarına öğrenci bilgileri koordinatörlüğümüz tarafından iletilecektir. Kabul edilen öğrenciler gidecekleri kurumda ders kayıtlarını bireysel olarak yapacaklardır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI AFİŞİ
 

2013 / 2014 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI TANITIM TOPLANTILARI 

 BAŞARILAR.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İletişim:

Tel: 0.232.412 10 29      

E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.